Zoekstrategieën

1.

Aanleren van zoekstrategieën

AWe begeleiden de leerlingen bij het inzetten van zoekstrategieën.
BDe leerlingen hebben een uitlegblad met aandachtspunten hoe je een werkstuk moet maken.
CWe hebben geen duidelijke strategie. We vinden het zelf ook moeilijk.
DDe leerlingen maken hun werkstukken overwegend thuis. De ouders helpen.