Subst: välj rätt pluralform

1.

På torget köpte Lena två (ett äpple) ...

Aäpple
Bäpplen
Cäpplena
Däpplet
2.

"Var har du lagt (en mössa) ...?"

Amössa
Bmössorna
Cmössan
Dmössor