1.

Wat is de normale polsslag voor een volwassene in rust?

A18 - 24 x/min
B12/8 cmHg
C> 100 sl.:min
D60 - 80 sl./min.
2.

Hoe noemt men een te snelle polsslag?

Ahypertensie
Btachycardie
Chyperthermie
Dtachypnoe
3.

Hoe noemt men een T° waarde van 37,9 °C?

Ahypothermie
Bhyperthermie
Csubfebriele temperatuur
Dkoorts