ΑΟΘ 1ο Κεφάλαιο

1.

Έστω οτι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Υ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσον με 4 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι:

Aγια να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα Υ θυσιάζονται 4 μονάδες Χ
Bγια να παραχθεί μια μονάδα Υ θυσιάζονται 4 μονάδες Χ
Cγια να παραχθεί μια μονάδα Χ θυσιάζονται 4 μονάδες Υ
Dγια να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα Χ θυσιάζονται 4 μονάδες Υ
2.

Τα αγαθά που μετά την πρώτη χρήση τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για τον ίδιο σκοπό, λόγω μεταβολής της υλικής τους υπόστασης ή λόγω της απώλειας των ιδιοτήτων τους λέγονται:

AΔιαρκή
BΚαταναλωτικά
CΚαταναλωτά
DΚεφαλαιουχικά
3.

Η έννοια του ανθρώπινου κεφάλαιο αφορά:

AΤο σύνολο της μόρφωσης και της εμπειρίας των ατόμων, όταν αφορούν άμεσα την παραγωγική διαδικασία στην οποία εργάζονται
BΤο σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτούν τα άτομα με την μόρφωση και την εμπειρία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία
CΤον πληθυσμό μιας χώρας και συνεπώς το εργατικό δυναμικό της
DΤην επιχειρηματικότητα, δηλαδή την ικανότητα των ατόμων να συνδυάζουν τους παραγωγικούς συντελεστές, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν αποδοτικότερη παραγωγική διαδικασία
4.

Η χρησιμότητα της Πολιτικής Οικονομίας είναι κυρίως:

AΗ δυνατότητα που μας παρέχει να επεμβαίνουμε στο οικονομικό σύστημα για να βελτιώνουμε τους όρους ζωής του ανθρώπου.
BΗ δυνατότητα που μας παρέχει να αποκτούμε θεωρητικές γνώσεις από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε πολιτικά επιχειρήματα.
CΗ δυνατότητα να προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια τις επιπτώσεις από την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής.
DΗ αξία που έχουν οι νόμοι στην εφαρμογή άλλων επιστημών.
5.

Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

AΚαταναλωτά
BΔιαρκή
CΚεφαλαιουχικά
DΌλα τα παραπάνω
6.

Τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση (π.χ νερό) ονομάζονται:

AΕλεύθερα¨ και δεν αποτελούν αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
BΕλεύθερα¨ και αποτελούν αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
CΟικονομικά¨ και δεν αποτελούν αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
DΟικονομικά¨ και αποτελούν αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
7.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που μετατρέπει την καταβολή προσπάθειας σε εργασία είναι:

AΗ ικανοποίηση μιας ανάγκης του ατόμου που καταβάλλει την προσπάθεια
BΗ ενσυνείδητη προσπάθεια δημιουργίας οικονομικών αγαθών
DΗ ένταση και η διάρκεια της προσπάθειας που καταβάλλεται
CΗ παράλληλη χρησιμοποίηση και άλλων παραγωγικών συντελεστών εκτός της εργασίας
8.

Το οικονομικό πρόβλημα μπορεί να αμβλυνθεί με:

AΑύξηση των συντελεστών παραγωγής και κυρίως του κεφαλαίου
BΠλήρη απασχόληση των συντελεστών που διαθέτει η οικονομία
CΑποδοτικότερη χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής
D'Ολα τα παραπάνω
9.

Η έννοια της αγοράς:

AΈχει στενά γεωγραφικά πλαίσια
BΔεν περιορίζεται γεωγραφικά και περιλαμβάνει όλους τους δυνατούς τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η αγοραπωλησία των αγαθών
CΔεν περιλαμβάνει τις σύγχρονες μορφές αγοραπωλησιών, όπως αυτή μέσα από το διαδίκτυο γιατί δεν είναι ασφαλείς οι συναλλαγές
DΔεν περιορίζεται γεωγραφικά, αλλά περιλαμβάνει μόνο τα υλικά αγαθά για τα οποία η συναλλαγή είναι ασφαλής
10.

Έστω βρισκόμαστε σε μια οικονομία με δεδομένη ποσότητα παραγωγικών συντελεστών και ορισμένοι απο αυτούς υποαπασχολούνται. Αν σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή αυξηθεί η ποσότητα των συντελεστών παραγωγής που υποαπασχολούνται, αυτό σημαίνει ότι:

Aη Κ.Π.Δ θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά
Bη Κ.Π.Δ θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά
Cθα παραμείνει στην ίδια θέση η Κ.Π.Δ
Dκανένα απο τα παραπάνω