נסיון

1.

?מה השם שלך

Aהדס
Bהדר
Cדדר
Dההד
2.

שם משפחה

Aא
Bב
Cג
Dד